2.

Bewoners bepalen mee wat de tuinman doet

Wat doen bewoners?

 • Werkzaamheden omschrijven.
 • Samen met Ymere keuze maken voor de tuinman.
 • Ophalen van de mening bij uw medebewoners: 70% moet het eens zijn.
 • In overleg: Ymere houdt toezicht of bewoners.

Bij uitvoering door een tuinman die niet op de lijst staat van Ymere:

 • Offertes opvragen.
 • Prijsonderhandelingen.
 • Contract ondertekenen.
 • Een vereniging oprichten.
 • Servicekosten ophalen in uw gebouw.
 • De jaarlijkse verslaglegging over kosten aan bewoners.

Wat doet Ymere?

 • Informatie en advies.
 • Geeft een lijst met betrouwbare groenbedrijven.
 • Offertes opvragen.
 • Prijsonderhandelingen.
 • Ymere sluit het contract af.
 • Haalt de servicekosten op in het gebouw.
 • In overleg: Ymere houdt toezicht of bewoners.

Kiest u een tuinman die niet op de lijst staat van Ymere? En is 70% van de bewoners het eens? Dan:

 • Ymere heeft geen rol meer bij ophalen van de servicekosten, het contract en de afrekening.

Let op!

 • U ontvangt geen vrijwilligersvergoeding.
 • 70% van de bewoners moet het eens zijn.
 • U start een tuincommissie.
 • Als u zelf de servicekosten ophaalt, moet u een vereniging oprichten.
 • We verlagen uw maandelijkse servicekosten na 1 jaar als het tuinonderhoud goed gaat.
 • Bespaart u kosten in het 1e jaar? U ontvangt dan bij de afrekening servicekosten terug (als andere servicekosten niet gestegen zijn).
 • Ymere onderhoudt altijd de bomen en speeltoestellen. Dit doen we omdat er eisen zijn voor de veiligheid.

ga terug