1.

Bewoners houden toezicht op het tuinonderhoud

Wat doen bewoners?

  • Controleren of het onderhoud goed gebeurt
  • Vinken dit af op een checklist
  • Melden klachten bij de tuiman
  • Zijn aanspreekpunt voor andere bewoners, de tuinman en Ymere

Wat doet Ymere?

  • Geeft informatie en advies.
  • Vertelt bewoners welke afspraken er zijn¬†voor het¬†tuinonderhoud
  • Biedt bewoners een checklist

Let op!

  • U ontvangt geen vrijwilligersvergoeding.
  • Bewoners die toezicht houden, geven de tuinman geen extra of andere taken

ga terug