Stappenplan zelfbeheer

Wat komt er allemaal bij kijken als u aan de slag wilt met zelfbeheer?

1. Gesprek met Ymere

Lees wat er kan en ontdek wat bij u past bij Schoonmaak, Groen, Schilderen en Toezicht. Ymere bespreekt met u wat er kan en wat niet. We vragen u ook of er buren zijn die meedoen. En we praten over wat er nodig is om zelfbeheer te regelen.

2. Samen een plan maken

Bewoners maken samen een plan voor zelfbeheer. We helpen u met wat er in het plan moet staan. Ymere heeft tips voor u, bijvoorbeeld over: het maken van een takenlijst, betrekken van uw buren en het oprichten van een activiteitencommissie. Vaak bekijkt een medewerker van Ymere het gebouw of de tuin samen met u. Wonen er ook kopers in uw gebouw? Dan moet u ook overleggen met de Vereniging van Eigenaren (VvE).

3. De buren informatie geven of om toestemming vragen

We denken met u mee over hoe u de andere bewoners het beste over uw plan vertelt. Kopers informeert u altijd in overleg met de VvE. Soms is het nodig dat uw buren om toestemming vraagt. Minstens 70% van uw buren moet eens zijn met het plan.

4. Vastleggen van de afspraken met Ymere

De afspraken legt u samen met Ymere vast in een samenwerkingsovereenkomst (pdf). Als het nodig is, sluit u of Ymere een contract af met bijvoorbeeld de tuinman of schoonmaker. Soms moet u ook met uw buren een vereniging oprichten. Lees meer over het oprichten van een commissie of een vereniging.

5. U kunt aan de slag!

Als alles is geregeld krijgen de buren van Ymere te horen dat u start met zelfbeheer. In de brief vertellen we bewoners ook wie u bent en er staan uw contactgegevens bij. Dan weten de buren bij wie ze terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld toezicht, of de tuin.

6. Hoe gaat het?

Na een tijd kijkt u samen met Ymere hoe het gaat en wat er nog beter of anders kan. U kunt natuurlijk altijd eerder om advies vragen. We helpen u graag.